Vedecký obrázok molekuly
bottom-left-curve

Objavte  
Scandinavian
Bio-Science  

Objavte Scandinavian Bio-Science

OBRANNÝ SYSTÉM V ÚSTACH

Okrem toho, že sliny udržiavajú celé ústa
čisté a zvlhčené, sú aj univerzálnou
ochranou - vytvárajú prirodzený systém
obrany ústnej dutiny. Obsahujú množstvo
obranných zložiek vrátane vitálnych
enzýmov a proteínov, ktoré pomáhajú
udržiavať zdravú ústnu mikroflóru.2,6
Enzýmy v slinách môžu prostredníctvom
peroxidu vodíka kaskádovito pôsobiť pri
katalýze prirodzeného vzniku
hypotiokyanátu. Hypotiokyanát je hlavnou
antimikrobiálnou zložkou v ústach.6 Hladiny
peroxidu vodíka prirodzene sa
nachádzajúceho v ústach sú často príliš
nízke na to, aby mohli spustiť enzymatickú
reakciu.7

Obrázok ukazujúci funkciu slín

ENZYMATICKÝ A PROTEÍNOVÝ
SYSTÉM ZENDIUM

Trojitý enzymatický systém v zložení
Zendium obsahujúci amyloglukozidázu,
glukozioxidázu a laktoperoxidázu môže
podnietiť vytváranie peroxidu vodíka,
ktorý napokon spúšťa produkciu
hypotiokyanátového iónu.3,10 Výrobky
Zendium obsahujú aj tri ďalšie zložky,
ktoré možno prirodzene nájsť v slinách,
kde inhibujú rast baktérií. Lyzozým,
laktoferín a kolostrum ako zdroj IgG,
imunoglobulínu, pôsobia v súlade s
laktoperoxidázovým systémom pri
podpore prirodzenej obrany
v ústach.3,4,6

Trojitá obranná enzymatická kaskáda

ZENDIUM JE KLINICKY TESTOVANÉ

Podľa klinickej štúdie bola hladina
peroxidu vodíka v slinách podstatne vyššia
po vyčistení zubov zubnou pastou
Zendium v porovnaní so štandardnou
fluoridovou zubnou pastou (P = 0,007).10
Peroxid vodíka je kľúčový pre fungovanie
laktoperoxidázového systému a produkciu
hypotiokyanátu.3,7

Graf ukazujúci vyššiu úroveň peroxidu vodíka v slinách po vyčistení zubov zubnou pastou Zendium v porovnaní so štandardnou fluoridovou zubnou pastou

VHODNÁ PRE CITLIVÚ
SLIZNICU ÚST

Špeciálne navrhnuté zloženie zubnej pasty
Zendium je vhodné pre osoby s citlivou
sliznicou ústnej dutiny. Publikovaná štúdia
porovnávajúca Zendium s inými zubnými
pastami potvrdzuje, že Zendium môžu
používať aj osoby s recidivujúcimi aftami.13

Zdravé ústa - Dáma s úsmevom

POUŽITÁ LITERATÚRA

 

  1. Pedersen AML. Saliva. 2007.
  2. Amerongen A & Veerman E. Saliva – the defender of the oral cavity. Oral Dis 2002; 8:12–22.
  3. Lenander-Lumikari M, et al. Lysozyme enhances the inhibitory effects of the peroxidase system on glucose metabolism of Streptococcus mutans.
   J Dent Res 1992; 71: 484–490.
  4. Berlutti F, et al. Both lactoferrin and iron influence aggregation and biofilm formation in Streptococcus mutans. BioMetals 2004; 17:271–278.
  5. Frenkel E & Ribbeck K. Salivary mucins protect surfaces from colonization by cariogenic bacteria. Appl Environ Microbiol 2014; epub ahead of print.
  6. Van’t Hof W, et al. Antimicrobial defence systems in saliva. Monogr Oral Sci 2014; 24:40–51.
  7. Midda M & Cooksey M. Clinical uses of an enzyme-containing dentrifice. J Clin Perio 1986; 13:950–956.
  8. Hayes ML. A lactate oxidase-salivary peroxidase-thiocyanate antibacterial enzyme system. Microbiol Ecol Health Dis 1996; 9:321–328.
  9. Rosema NAM, et al. Dentifrice with colostrum and the treatment of plaque and gingivitis. IADR 2007, Thessaloniki, Greece. Poster.
  10. Údaje v spise Unilever.
  11. Údaje v spise Unilever.
  12. Arenholdt-Bindslev D et al. Toxicity of sodium dodecyl sulphate and other detergents in cultures of human oral mucose epithelium.
   ATLA 1992; 20:28–38.
  13. Barkvoll P. A possible oral health effect of colostrum containing dentifrices. J Dent Res 2005; 84 (Spec Iss B):505.