Vedecký obrázok molekuly
bottom-left-curve

Objavte  
Scandinavian
Bio-Science  

Objavte Scandinavian Bio-Science

OBRANNÝ SYSTÉM V ÚSTACH

Okrem toho, že sliny udržiavajú celé ústa
čisté a zvlhčené, sú aj univerzálnou
ochranou - vytvárajú prirodzený systém
obrany ústnej dutiny. Obsahujú množstvo
obranných zložiek vrátane vitálnych
enzýmov a proteínov, ktoré pomáhajú
udržiavať zdravú ústnu mikroflóru.2,6
Enzýmy v slinách môžu prostredníctvom
peroxidu vodíka kaskádovito pôsobiť pri
katalýze prirodzeného vzniku
hypotiokyanátu. Hypotiokyanát je hlavnou
antimikrobiálnou zložkou v ústach.6 Hladiny
peroxidu vodíka prirodzene sa
nachádzajúceho v ústach sú často príliš
nízke na to, aby mohli spustiť enzymatickú
reakciu.7

Obrázok ukazujúci funkciu slín

ENZYMATICKÝ A PROTEÍNOVÝ
SYSTÉM ZENDIUM

Trojitý enzymatický systém v zložení
Zendium obsahujúci amyloglukozidázu,
glukozioxidázu a laktoperoxidázu môže
podnietiť vytváranie peroxidu vodíka,
ktorý napokon spúšťa produkciu
hypotiokyanátového iónu.3,10 Výrobky
Zendium obsahujú aj tri ďalšie zložky,
ktoré možno prirodzene nájsť v slinách,
kde inhibujú rast baktérií. Lyzozým,
laktoferín a kolostrum ako zdroj IgG,
imunoglobulínu, pôsobia v súlade s
laktoperoxidázovým systémom pri
podpore prirodzenej obrany
v ústach.3,4,6

Trojitá obranná enzymatická kaskáda

ZENDIUM JE KLINICKY TESTOVANÉ

Podľa klinickej štúdie bola hladina
peroxidu vodíka v slinách podstatne vyššia
po vyčistení zubov zubnou pastou
Zendium v porovnaní so štandardnou
fluoridovou zubnou pastou (P = 0,007).10
Peroxid vodíka je kľúčový pre fungovanie
laktoperoxidázového systému a produkciu
hypotiokyanátu.3,7

Graf ukazujúci vyššiu úroveň peroxidu vodíka v slinách po vyčistení zubov zubnou pastou Zendium v porovnaní so štandardnou fluoridovou zubnou pastou

VHODNÁ PRE CITLIVÚ
SLIZNICU ÚST

Špeciálne navrhnuté zloženie zubnej pasty
Zendium je vhodné pre osoby s citlivou
sliznicou ústnej dutiny. Publikovaná štúdia
porovnávajúca Zendium s inými zubnými
pastami potvrdzuje, že Zendium môžu
používať aj osoby s recidivujúcimi aftami.13

REFERENCES

 

  1. Pedersen AML. Saliva. 2007th
  2. Amerongen A & Veerman E. Saliva – the defender of the oral cavity. Oral Dis 2002; 8: 12-22.
  3. Lenander-Lumikari M, et al. Lysozyme enhances the inhibitory effects of the peroxidase system on glucose metabolism of Streptococcus mutans.
   J Dent Res 1992; 71: 484-490.
  4. Berlutti F, et al. Both lactoferrin and iron influence aggregation and biofilm formation in Streptococcus mutans. BioMetals 2004; 17: 271-278.
  5. Frenkel E & Ribbeck K. Salivary mucins protect surfaces from colonization by cariogenic bacteria. Appl Environ Microbiol 2014; epub ahead of print.
  6. Van’t Hof W, et al. Antimicrobial defense systems in saliva. Monogr Oral Sci 2014; 24: 40-51.
  7. Midda M & Cooksey M. Clinical uses of an enzyme-containing dentrifice. J Clin Perio 1986; 13: 950-956.
  8. Hayes ML. A lactate oxidase-salivary peroxidase-thiocyanate antibacterial enzyme system. Microbiol. Ecol Health Dis 1996; 9: 321-328.
  9. Rosema NAM, et al. Dentifrice with colostrum and the treatment of plaque and gingivitis. IADR 2007, Thessaloniki, Greece. Poster.
  10. Data in the Unilever file.
  11. Data in the Unilever file.
  12. Arenholdt-Bindslev D et al. Toxicity of sodium dodecyl sulfate and other detergents in human oral mucosa epithelium cultures.
   ATLA 1992; 20: 28-38.
  13. Barkvoll P. A possible oral health effect of colostrum containing dentifrices. J Dent Res 2005; 84 (Spec Iss B): 505.